Historie

Brørup Svømmebad blev indviet søndag, den 19. juni 1955.

Hele anlægget havde en størrelse og udformning, som vakte opmærksomheden viden om.

Initiativet til badet kom fra den agtværdige lægefrue Margrethe Petersen, og det var ligeledes hende, der via indsamlinger m.v., forsøgte at tilvejebringe de nødvendige midler.

Lægefruen var en særdeles markant person i byen og var i besiddelse af en utrolig vilje og energi. Næstformanden i svømmebadskomiteen - bestyrer H. Jensen - omtalte lægefruen således i et indlæg i Vestkysten i februar 1955: 

"Fruens vindende væsen er velkendt. Hun er i besiddelse af en charme , som er i stand til at åbne alle døre, trænge ind i alle hjerter og blødgøre alle sind for den ide, som nu har været hendes kongstanke. Hun er fantastisk dygtig, og der er tilsyneladende ingen grænser for, hvad hun kan overkomme, trods det, at fruen slet ikke er fysisk stærk. Og dog. Bag dette charmerende og vindende ydre står en vilje så stærk at den vælter og knuser enhver modstand".​

Det hele forløb dog ikke som planlagt. For det første var sommeren 1954 særdeles regnfuld og gjorde vilkårene for byggeriet vanskelige, og i september blæste en af de høje gavlmure ned og knuste en del af taget.
Værre var det dog, at det viste sig at de lagte budgetter for byggeriet slet ikke holdt stik. Da pengene var brugt manglede der yderligere 85.000 kr. til færdiggørelsen.
Efter en længere drøftelse i sognerådet, blev der dog bevilget en yderligere lånegaranti på beløbet og byggeriet kunne gøres færdigt. Den samlede byggesum løb op i 315.087 kr.

Den 19. juni 1955 kunne svømmebadet således indvies ved en større ceremoni med flere taler og bl.a. opvisning ved svømmepiger fra AGF.​

​Lægefrue Margrethe Petersens ildhu betød også, at hun formåede at få kongefamilien til at gøre holdt ved svømmebadet i forbindelse med et besøg i Esbjerg.

Brørup Svømmebad

CVR: 10520614

​Adresse

Nørregade 106, 6650 Brørup

​Kontakt

brorupsvommebad@gmail.com